De grote Fendt opraapwagen-test

Vergelijking door DLG tussen de Fendt Tigo 90 XR D en een vergelijkbare concurrent

Flexibel. Compact. Krachtig. De Fendt Tigo 90 XR D.
Wij wilden het weten! In de praktijktest werd de Fendt Tigo 90 XR D onder identieke omstandigheden en eisen vergeleken met een gelijkwaardige concurrent. De praktijktests waren gericht op de doorvoer, het brandstofverbruik, het benodigde vermogen en natuurlijk de snijkwaliteit. De Fendt Tigo XR D behaalde in al deze tests absolute topscores! Een uitstekende snijkwaliteit, meer capaciteit, aanzienlijk minder vermogen en dus een duidelijk lager brandstofverbruik maken de Fendt Tigo bij een rechtstreekse vergelijking in het veld tot de duidelijke winnaar. De praktijktest werd uitgevoerd met ondersteuning en onder toezicht van DLG TestService.

 

Hogere doorvoer voor hoge dagelijkse werksnelheden!

Maximale doorvoer is cruciaal voor hoge dagelijkse werksnelheden. Steeds kortere oogstvensters stellen dan ook hoge eisen aan mens en techniek. In de test overtuigde de Fendt Tigo met een gemiddelde opbrengst van 130 t FM/h bij maximale werksnelheid over meerdere testruns. De concurrerende machine haalde daarbij slechts 118 t FM/h. Ondanks 6% meer verdichting in de laadruimte is de doorvoer met de Tigo maar liefst 10,8% hoger.

 

 

Aanzienlijk lagere vermogensbehoefte!

Om de vermogensbehoefte van de wagens vergelijkbaar te maken, werden op basis van de verkregen gegevens de theoretische vermogensbehoeften voor een bepaalde prestatie van de laadwagens bepaald. Voor de prestaties werd een compressievermogen van 220 kg/m3 en een doorvoercapaciteit van 125 t/u vastgesteld. Hier toont de Fendt Tigo een nog duidelijker voordeel: in vergelijking met de concurrent (246 kW) bereikt de Fendt Tigo deze vermogenswaarden met slechts 206 kW en heeft dus 16,6% minder vermogen nodig.

 

 

 

Lager brandstofverbruik!

Door het duidelijk lagere benodigde vermogen en de hogere doorvoer daalt het brandstofverbruik per ton aanzienlijk. Als de resultaten nu worden toegepast op de geoogste verse stof, bedraagt het brandstofverbruik van de Fendt Tigo slechts 0,44 l per geoogste ton verse stof (concurrenten: 0,49 l/t FM). De Tigo heeft een aanzienlijk lager brandstofverbruik van 10,4% ondanks 6% hogere compressie in de laadruimte.

 

 

 

Uitstekende snijkwaliteit!
Een perfecte voerkwaliteit zorgt voor gezonde dieren en hoge prestaties in de stal. Er zijn drie belangrijke prestatiegebieden voor de opraapwagen: enerzijds de snijkwaliteit, anderzijds de opraapverliezen en de vuilinvoer. De Fendt Tigo presteert op alle gebieden zeer goed: het aandeel snijlengtes in het gewenste bereik van 25-50 mm bedroeg bij de Tigo een indrukwekkende 40%. Wat de absorptieverliezen betreft, was de Tigo indrukwekkend met slechts 0,3%, tegenover 0,9% verliezen bij de concurrent. Er kon geen voederbesmetting worden vastgesteld.

 

 

 

Fendt Tigo – DLG erkend!
Een keurmerk “DLG-ANERKANNT in Einzelkriterien” wordt toegekend aan landbouwproducten die volgens onafhankelijke en erkende beoordelingscriteria met succes een proef met gereduceerde gebruikswaarde van de DLG hebben doorstaan. De test dient om bepaalde innovaties en belangrijke criteria van het testobject onder de aandacht te brengen. De onderhavige test werd in juni 2022 uitgevoerd met de opraapwagen Fendt Tigo 90 XR D op graslandgebieden in Saksen-Anhalt in de tweede snede. De test werd uitgevoerd in de DLG-testmodule “Functie en werkkwaliteit” uit het DLG-testkader voor opraapwagens. De opraapwagen Fendt Tigo 90 XR D kreeg op basis van de beschikbare resultaten het DLG-ANERKANNT-keurmerk voor de testmodule “Functie en werkkwaliteit”.

Lees hier meer over het het testresultaat van DLG