Sponsorbeleid

Agromec krijgt wekelijks verzoeken om een evenement, een vereniging, activiteit of een goed doel te sponsoren. Hoe goed de doelstellingen van de organisatoren ook zijn, het is voor Agromec helaas onmogelijk om op ieder verzoek tot sponsoring in te gaan en alle goede doelen te steunen.

Wij ondersteunen bij voorkeur lokale en regionale projecten, activiteiten of evenementen die een directe relatie hebben met de agrarische sector en / of mechanisatie. Het te sponsoren initiatief geeft Agromec de mogelijkheid om zich als merk te positioneren. In het verzoek tot sponsoring dient duidelijk te worden aangegeven wat de te leveren prestatie van beide partijen is.

Agromec sponsort geen:
– Individuen, maar uitsluitend organisaties, teams of evenementen
– Politiek geëngageerde evenementen of organisaties
– Individuele studenten, studentenverenigingen of studentenfeesten